Geschiedenis

 De SB 55 + is in 1981 opgericht en vanaf het begin is er veel bewaard gebleven in het archief. Nou ja, de jaarlijkse administratie bestond toen uit 2 velletjes handgeschreven papier, notulen van de jaarvergadering en de eindresultaten van de competitie. Het begon allemaal toen een aantal vrienden en kennissen mochten gaan biljarten in het voormalige Dienstencentrum aan het Doelenplein. Met behulp van enkele buitenstaanders werden de benodigde attributen aangeschaft waarna de wedstrijden konden beginnen. Na een paar maanden mocht zelfs meegedaan worden met de Krimpenerwaardcompetie; Schoonhoven was de zesde deelnemende klub,anno 2018 zijn het er 14. Het kluppie moest nog wel een naam krijgen, en zo werd de BEJAARDEN BILJARTCLUB SCHOONHOVEN geboren. Gemakshalve de BBCS gedoopt. Daarmee werd de basis gelegd voor het huidige biljarten voor Schoonhovenaren boven de 55 jaar. Het duurde nog wel even voordat het echt wat werd, maar toen de club naar de bovenzaal mocht in het Dienstencentrum kwam er plaats voor een tweede biljarttafel en deze werd, zonder medeweten van de Pastoor, uit de zaal van de Overkant verkregen. Dit met behulp van het toenmalige kerkbestuur, mooi! Voor de goede orde werden met het Dienstencentrum afspraken gemaakt over de kosten en baten zoals zaalhuur, consumptieprijzen en onderhoudskosten voor de biljarttafels. Omdat de gemeentesubsidie destijds drastisch werd ingekort, duurde het wel even voordat er een compromis werd bereikt, de zaalhuur werd n.l. in 1 jaar 2 maal verhoogd. In die tijd werd de naam van BBCS gemoderniseerd naar SB 55 +. De naam zegt het al, 55+ sers waren vanaf toen ook welkom. In 2012 hield het Dienstencentrum op te bestaan en de verhuizing naar de Oranjeplaats was een feit. Het Dienstencentrum werd de SWOS, Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven. Deze stap was voor de biljarters een flinke verbetering van de mogelijkheden: gelijkvloers, bereikbaarheid werd beter en een mooiere ruimte kwam ter beschikking. De SB 55+ maakt op dit moment elke middag van de werkweek gebruik van de zaal. De club telt gewoonlijk tussen de 30 en 35 leden, genoeg om ieder lid elke middag te kunnen laten biljarten en de kosten te dekken.Er wordt in de spelsoorten libre, bandstoten en 3 banden gespeeld in zowel de Interne- als Krimpenerwaardcompetitie.In al die jaren waren, als er goed is geteld, 121 Schoonhovenaren lid van de club, een bewijs van bestaansrecht!